Actief in Breda

Gasthuisvelden 11
4811 VX Breda

Hulp nodig?
Telefoon: 0765233555

Hoofdcontent

Algemene voorwaarden

Bij deelname aan Actief In Breda zijn de volgende algemene voorwaarden van kracht: 

  1. Door inschrijving bij één of meerdere activiteiten komt een overeenkomst tot stand tussen de aanbieder en Actief In Breda. De aanbieder is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de cursus. 
  2. Contactgegevens van de aanbieder (naam organisatie, contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer) zijn vanaf het moment van inschrijving zichtbaar op de Actief In Breda website. 
  3. Telefoonnummers van deelnemers mogen alleen in geval van nood worden gebruikt (bijvoorbeeld om naasten in te lichten bij noodgevallen). Overige contactgegevens van deelnemers mogen enkel worden gebruikt in relatie tot de Actief In Breda activiteit.
  4. Activiteiten kunnen tijdens de inschrijfperiode voor deelnemers niet worden aangepast, tenzij er voor de betreffende activiteit nog geen inschrijvingen zijn.
  5. Iedere deelnemer heeft recht op deelname aan de activiteit zoals deze op het moment van inschrijving wordt aangeboden. Indien een activiteit(deel) onverhoopt geen doorgang vindt, biedt de aanbieder de deelnemer(s) tijdig een passend alternatief.
  6. Actief In Breda kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet opdagen van ingeschreven deelnemers.